Registrering av personuppgifter

SFSE ansvarar för hanteringen av personuppgifter i denna anmälan och för att uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi registrerar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot deltagarna. Personuppgifterna används exempelvis för att administrera anmälan, fakturera, informera om utbildning/ konferenser, följa upp samt för marknadsföringsändamål. SFSE säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Om du önskar uppdatera, rätta eller ta bort adressuppgifter kontakta oss genom att skicka e-post till info@sfse.se